Agro­In­vest – beru­há­zási hitel mező­gaz­dá­szok számára

     

    Az AgroInvest-LAM hitelcsomagot azon mezőgazdászok számára dolgoztuk ki, az őstermelőtől a kereskedelmi társasági formában működő mezőgazdasági vállalkozásokig, akik fejleszteni szeretnék állat állományukat, nagyobb beruházást, mezőgazdasági gépek vásárlását, a meglevő infrastruktúra modernizálását vagy akár új, modern istálló építését tervezik.

Mire igényelhető az Agro-Invest-LAM hitel?

 • mezőgazdasági gépek (traktorok, kombájnok stb.) vásárlására;
 • termőföld vásárlására;
 • állatvásárlásra;
 • istállók vásárlására vagy építésére;
 • istállók, mezőgazdasági raktárhelyiségek bővítésére,modernizálására.

Agro-Invest-LAM hitelt az a mezőgazdász kaphat, aki:

 • legalább 5 éves mezőgazdasági tapasztalattal rendelkezik;
 • legkevesebb 5 hektáros (saját vagy bérelt) területen gazdálkodik;
 • rendelkezik már egy minimális állatállománnyal vagy gépparkkal;
 • a termelési kapacitás növeléséhez szükséges beruházást kíván megvalósítani;
 • bemutat egy tervet, amellyel a beruházás sikerét bizonyítja, valamint az igényelt hitel biztos visszafizetését;
 • a LAM Mikrohitel Rt. által megkövetelt saját forrással rendelkezik;
 • képes jogi szempontból érvényes garanciákat nyújtani;
 • az elbíráláskor legalább 23 pontot elér.

A szükséges dokumentációnak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

 • hiteligénylő űrlap (innen letölthető);
 • üzleti terv, amely tartalmazza a tervezett költségvetést;
 • az utolsó pénzügyi mérleg és nyersmérleg, amennyiben kereskedelmi társaságklént végzi a mezőgazdasági tevékenységet vagy
 • az utolsó évi adóbevallás, és az adott évi megvalósított jövedelem-költség kimutatás, amennyiben egyéni vagy családi vállalkozásként fejti ki tevékenységét, illetve
 • Költség-jövedelem számítás, a LAM által kidolgozott űrlap segítségével, amennyiben őstermelőként végzi a mezőgazdasági tevékenységet.
 • „Gazdasági nyilvántartó” kivonat a helyi tanácstól;
 • telekkönyvi kivonat a jelzálogra javasolt ingatlanról, illetve más tulajdonlást igazoló okirat a javasolt ingóságok esetében;
 • cégbejegyzési igazolvány (certificat de înregistrare) valamint cégnyilvántartási igazolás (certificat constatator) vagy őstermelői igazolvány (certificat de producător agricol);
 • a vállalkozás vezetőségének döntése a hitelfelvétel jóváhagyásáról (tartalmaznia kell az összeget, a célt, a garanciákat, a meghatalmazott személyek nevét);
 • tulajdonosok, részvényesek, illetve kezesek személyi igazolványainak másolata.

Letölthető dokumentum

Hiteligénylési űrlap

 

Hitelinfó

Maximálisan igényelhető összeg
     45.000 eurónak megfelelő lej, amennyiben régi LAM-os ügyfélről van szó, ez az összeg elérheti a 60.000 EUR-nak megfelelő összeget is.

Sajáttőke követelmény
     A tervezett beruházás 10%-a.

Futamidő

 • gépek, berendezések vásárlásásra nyújtott hitelek esetében max. 5 év
 • ingatlan beruházás esetén max. 7 év

     Amennyiben a beruházás indokolja maximum 6 hónap türelmi idő is igényelhető.

Törlesztés
     Havonta vagy negyedévente, de a törlesztési terv elkészítésénel figyelembe vehető a vállalkozás jövedelem teremtő képességének szezonalitása. 

Éves kamat
     Több tényezőtől függ, további részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Garanciális feltételek
     A LAM Mikrohitel Rt. által elfogadott garanciák

 • 10.000 Eur alatti hitelek esetében akár, kizárólag zálog jog is elfogadható ingóságokra
 • 10.000 Eur fölötti hitelek esetében kötelező az ingatlan garancia, hivatalos felértékelés azonban csak 20.000 EUR fölötti hitelek esetében kötelező.

     A Kis- és Középvállalkozók Hitelgaranci Alapja - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - saját kérésre kiegészítheti a vállalkozó által ajánlott garanciákat.

További költségek

 • a hitelkérés elbírálásának díja 100 RON
 • kezelési illeték: a hitelösszeg 1,60%-a (a hitelodaítélésekor fizetendő)

Jó tudni!

     Semmilyen más jellegű rejtett költség nem terheli a hitelfelvevőt és az előtörlesztés is teljesen költségmentes.